توانمند

توانا بود هر که دانا بود - زِدانش دلِ پیر، بُرنا (جوان) بود

توانمند

توانا بود هر که دانا بود - زِدانش دلِ پیر، بُرنا (جوان) بود

وبلاگی شخصی ، نشر مطالب در مورد افرادی که ملاقاتشان میکنم ، کتابهایی که میخوانم، فیلم هایی که می بینم و چیزهایی که یاد می گیرم و تجربه میکنم. امیدوارم شما هم به من بپیوندید.

مطلبی برای این موضوع نوشته نشده است